homeanimation pollutec

Do you want to manufacture sustainably and benefit from high cost-saving potential? Then visit us at Pollutec in Lyon (29 November to 2 December 2016).

30 years vacudest home

30 år VACUDEST – det betyder 30 års erfarenhet av vakuumindunstning. Vad det är för intressant som har hänt under de senaste tre decenierna kan du läsa om här.

animation vacudest

From 100 % industrial wastewater we produce 95 % pure distillate. How? This is explained in our new 3 D animation! > Watch now

gb zero liquid discharge industrial wastewater

Vi tar ansvar för vår miljö. Våra system behandlar industriellt förorenat vatten på ett hållbart sätt, möjliggör återanvändning och säkerställer att inga föroreningar hamnar i miljön. Allt för att skydda jordens naturresurser.

abwasserfrei-clearcat

Speciellt för separation av olja och fett har vi utvecklat vårt Clearcat kondensationssteg. Så att ni direkt kan återanvända ert renade vatten utan extra efterbehandling. Det sparar plats,  extra arbete och kostnader...      Mer

kostnadseffektivt alternativ för avloppsvatten är avloppsvatten med en VACUDEST vakuumindunstare

Skall er produktion vara fri från avloppsvatten? Boka ett rådgivningsmöte med oss. Vi står gärna till tjänst!

gb ressource evaporator zld vacudest

Vatten är en av de värdefullaste resurserna vi har på jorden. Att skydda denna och göra den ekonomskt förnyelsebar är vår drivkraft

Effektiva processer. Säkra lösningar.

Under vårt varumärke VACUDEST erbjuder vi effektiva, vakuum-destillationssystem för behandling av avfallsvatten, vilka är skonsamma för miljön och resurserna.

Professionalismen och det ständiga utökandet av vårt serviceutbud hör till våra grundläggande kvalitetsanspråk. Behandling av avfallsvatten enligt VACUDEST metoden från H2O – en säker investering för en framtid fri från avfallsvatten...

Mer

Er säkerhet har prioritet

Våra insatser omfattar hela kedjan: från analyser av smutsvatten i eget laboratorium för avloppsfri produktion via individuell processutveckling till nyckelfärdig konstruktion och idrifttagning av systemet på plats... 

Mer

Nollutsläpp – Mer än en vision

Vi utvecklar ekonomiska och hållbara lösningar för att göra er produktion avloppsfri för att kommande generationer ska kunna leva i en ren och sund miljö...

Mer

Energiåtervinning ombesörjer kostnadseffektivitet

Därigenom har vi under de senaste tio åren lyckats reducera den genomsnittliga energiförbrukningen hos våra VACUDEST vakuumdestillationssystem med 27 procent...

Mer

VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet.

Vakuumdestillation har etablerat sig på marknaden som den mest ekonomiska metoden för behandling av en mångfald av industrivatten och presenterar ett äkta alternativ för destruktion och till andra reningsmetoder...

Mer

Vakuumdestillation: Enkel princip. Effektiv verkan.

Som pionjärer inom användandet av vakuumdestillation lyckades vi 1986 för första gången göra industri-avfallsvatten användbart...

Mer

Full service genom hela livscykeln för er VACUDEST

Sedan årtionden tillbaka uppskattar våra kunder tillförligheten och driftsäkerheten hos  VACUDEST vakuumdestillationssystem. Detta förtroende beror till stor del på vår Customer Care Service koncept...

Mer

News

Nyheter från experten för produktion fri från avloppsvatten finner ni här...

New 3D animated film

modul animation vacudest vacuum distillation system zld

Of 100% industrial wastewater, we make 95% pure distillate. How? That explains our brand new 3D animated film! Watch it now...

Mässor

 messemodul home

Vill ni ha en avloppsfri produktion? Vi står gärna till tjänst med rådgivning personligen eller på någon mässa. Mer ...

Nyhetsbrev

H2O skickar regelbundet aktuell intressant information om "produktion fri från avloppsvatten" Experterna för avloppsvattenfri produktion glädjer sig åt er påringning.
Anmälan